Impressum / kontakt

witkacolodzy

layout wiadomości
layoutkonferencje

KONSTANTY PUZYNA
 
Witkacy

Janusz Degler:
Puzyna i "kłębowisko zwane Witkacym"

 • Wojciech Majcherek, Puzyna, teatr, życie, "Teatr", nr 10-11-12, s.68-70, 1999
 • Lech Sokół, Witkacy, Puzyna i czas obecny, "Teatr", nr 10-11-12, s.71-72, 1999 (dodał Przemysław Pawlak)
 • Konstanty Puzyna: Witkacy. Opracowanie i redakcja: Janusz Degler, Warszawa 1999
 • S.I. Witkiewicz, Dramaty. Wybór Konstanty Puzyna, Warszawa 1979 (zawiera: Nowe Wyzwolenie, ONI, Gyubal Wahazar, Bezimienne dzieło, Mątwa, Wariat i zakonnica, Janulka, córka Fizdejki, Matka, Szewcy)
Witkacy
Witkacy Witkacy Witkacy
 

JAN BŁOŃSKI  
Witkacy

Janusz Degler:
Zawsze o nim, czyli psychomachia Witkacowska

 • Witkacy na zawsze, Kraków 2003
 • Witkacy. Sztukmistrz, filozof, estetyk, Kraków 2000.
 • Od Stasia do Witkacego, Kraków 1997
 • S.I. Witkiewicz, Dramaty wybrane. Wstęp i opracowanie Jan Błoński,Kraków 1997, tom I
 • S.I. Witkiewicz, Dramaty wybrane. Wstęp i opracowanie Jan Błoński, Kraków 1997, tom II
Witkacy
Witkacy Witkacy Witkacy
 

ANNA MICIŃSKA
 
Witkacy

Janusz Degler: Dunka

 • Witkacy. Życie i twórczość, 1990
  - Istnienie poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Oprac. Janusz Degler. Wrocław, Wyd. Dolnośląskie, 2003
 • Stanisław Witkiewicz, Listy do syna, opracowały Bożena Danek-Wojnowska i Anna Micińska, Warszawa 1969
 • Pierwsze wydanie 622 upadkow Bunga, czyli Demonicznej kobiety. Wstępem poprzedziła i opracowała Anna Micińska (Warszawa 1972) . Okladkę, obwolutę i strony tytułowe projektowała Alicja Wahl (stronę przetytułową z rysunkiem fallusa zakwestionowała cenzura na polecenie KC PZPR i pracownicy PIW-u musieli ją wyciąć z 25 tysięcy egzemplarzy!).

Witkacy
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
Witkacy
 • wistość tych rzeczy jest nie z świata tego. Stanisława Ignacego Witkiewicza wiersze i rysunkWybrały i do druku podały Anna Micińska i Urszula Kenar, Krakow 1977.
 • Narkotyki - Niemyte dusze. Wstępem poprzedziła i opracowala Anna Micińska. Okladkę, obwolutę i strony tytułowe projektował Maciej Urbaniec. Warszawa 1979.
 • S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. [Tom 1:] 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Oprac. A.Micińska, Warszawa 1992.
 • S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. [Tom 2:] Pożegnanie jesieni. Oprac. A. Micińska, Warszawa 1992
 • S.I. Witkiewicz, Dziela zebrane. [Tom 4:] Jedyne wyjście. Oprac. A. Micińska, Warszawa 1993.
 • S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. [Tom 12:] Narkotyki. Niemyte dusze. Oprac. A. Micińska, Warszawa 1993.

  Bibliografia prac Anny Micińskiej o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu. Opracował Janusz Degler

  zob. też: Marta Wyka, Ogień, piołun i kurz, O Annie Micińskiej i jej książce “Istnienie poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz", "Tygodnik Powszechny", 26.10.2003

 

DANIEL GEROULD
 
Witkacy Witkacy
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
 • Amerykańskie wydanie dramatów w tłumaczeniu Daniela Geroulda i C.S. Durera ze wstępem Jana Kotta, Seattle and London 1968. Na okładce Lucyna Winnicka i Wieslaw Gołas w spektaklu Wariat i zakonnica (Teatr Dramatyczny w Warszawie, 1959)
 • Amerykanskie wydanie czterech sztuk (Pragmatyści, Gyubal Wahazar, Mister Price, Metafizyka dwugłowego cielęcia) w tlumaczeniu Daniela i Eleanor Gerould ze wstępem Martina Esslina, New York 1972
 • Amerykański tom, zawierajacy Sonatę Belzebuba, Tumora Mózgowicza, Nadobnisie i koczkodany oraz fragmenty Nowych form w malarstwie i inne teksty. Tlumacznie Daniel Gerould i Jadwiga Kosicka, New York 1980
 • Monografia twórczosci literackiej Witkacego, Seattle and London 1981
 • Przekład Daniela Geroulda W małym dworku, Amsterdam 1997
 • Przekład Daniela Geroulda sztuk Mister Price, czyli Bzik tropikalny i Metafizyka dwugłowego cielęcia, London and New York 2002
 • Tom zawierajacy Matwę, Pragmatystów, Gyubala Wahazara, Tumora Mózgowicza, Bezimienne dzieło, Sonatę Belzebuba, Nadobnisie i koczkodany w tlumacznieu Daniela Georulda, New York 2004
 • Przekład Daniela Geroulda Macieja Korbowy i Bellatrix, New York 2009
  (dodał Janusz Degler)
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
 
 
IRENA JAKIMOWICZ  
Witkacy Witkacy
 • Witkacy. Chwistek. Strzemiński. Myśli i obrazy, Warszawa 1978
 • Witkacy. Malarz, Warszawa 1985
 • Formisci. Pod redakcją Ireny Jakimowicz, Muzeum Narodowe w Warszawie 1989
Witkacy
Witkacy Witkacy
Anna Żakiewicz, biogram Ireny Jakimowicz (po angielsku)
 
 
HEINRICH KUNSTMANN
 
 
VLADIMIR
DIMITRIJEVIĆ
 
Witkacy Janusz Degler:
Vladimir Dimitrijević
i jego Dom Witkacego


- Pierwszy numer "Cahier Witkiewicz" , Lausanne 1976

- Wydanie dramatów Witkacego

Witkacy
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
 
 
PIOTR PIOTROWSKI
Witkacy

Witkacy
 

wiadomości

 • Wrocław, 30 marca 2017
  Otwarcie Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, tu m.in. gabinet profesora Janusza Deglera z jego obszernym księgozbiorem literatury poświęconej teatrowi.

  Fot. Adam Degler
     
promocja Witkacy
 • Janusz Degler i Tomasz Pawlak podczas promocji I tomu Listów w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w listopadzie 1913 w Warszawie i w grudniu w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.
Witkacy
 • 8.5.2013 Profesor Janusz Degler otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy:
  "
  Profesor Janusz Degler dokonał monumentalnej edycji wszystkich dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) i tym samym stworzył bazę materiałową oraz warsztat dla obecnych i przyszłych pokoleń badaczy. Edycji tej towarzyszy równie monumentalna, pierwsza źródłowo udokumentowana biografia Witkacego (Witkacego portret wielokrotny, 2009). Dzięki wieloletniej aktywności prof. J. Deglera twórczość St. l. Witkiewicza weszła do kanonu literatury światowej stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek polskiej kultury XX wieku. Prof. J. Degler jest dziś nie tylko najwyżej cenionym znawcą twórczości Witkiewicza, ale także jednym z najwybitniejszych specjalistów w zakresie naukowego edytorstwa literaturoznawczego".
Degler
Fotografia:
Juliusz Multarzyński

 • Zarząd Polskiego PEN Clubu przyznal Januszowi Deglerowi Nagrodę Edytorską im. Juliusza Żuławskiego. Laureatami nagrody byli: Juliusz Wiktor Gomulicki, Pawel Hertz, Czesław Zgorzelski, Marian Bizan, Karol Estreicher, Konrad Górski, Zygmunt Kubiak, Henryk Markiewicz, Władysław Kopaliński, Jadwiga Czachowska, Maria Danilewicz Zielińska, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Zofia Hertz, Barbara Toruńczyk, Hanna Kirchner, Maria Bokszczanin, Roman Loth, Zdzisław Jerzy Adamczyk. Wręczenie nagrody odbyło się 2 czerwca 2014 w Dom Literatów w Warszawie. Laudację wygłosił Lech Sokół.
 
 


zob. również stronę Witkacologia redagowaną przez Annę Żakiewicz