Impressum / kontakt

Tomasz Pawlak

Teatr Nowy i Wyspiańskiego 11

 

 

Teatr Nowy, Dąbrowskiego 5

18 kwietnia 1928 roku Witkacy pisał do Edmunda Wiercińskiego1, z Teatru Nowego w Poznaniu:

Szanowny Panie:
(W tej chwili przypomniałem sobie, że piliśmy na „Ty” – z kim jeszcze, nie pamiętam. Proszę przypomnieć). A więc: Kochany Muńdziu: Przykro mi, że ostatnie chwile przeżyłem w Nirwanie. Przesoliłem dawki. I w ogóle ostatni raz. Dziękuję bardzo za odprowadzenie mnie do domu. Miałem wizje potem – 3 dywizje (Wizja dywizji!) samych Knobelsdorffów2, potem była ich nieskończoność. Wyparły ich jakieś garnkowate twory.
Napisz mi, czy się „zespół” na mnie nie obraził za krytykę. Ale lepsza otwartość. Tym bardziej, że różne rzeczy umiem ocenić. Tylko było przesolone według mnie. Proszę Cię więc bardzo, abyś całemu „Zespołowi” i sobie wyraził moje serdeczne podziękowanie za Waszą pracę. Może się gdzie jeszcze spotkamy.
Tymczasem ściskam Cię serdecznie i przesyłam wyrazy szacunku i sympatii Twojej Żonie3.
Wasz Witkacy

Koperta. Adres: Pan / Edmund Wierciński / Teatr Nowy im. Modrzejewskiej / Dąbrowskiego 5 / Poznań. Stempel nieczytelny. Dopiski ołówkiem obcą ręką: 12 VIII 1928 oraz: Witkacy 1928, na odwrocie: List Witkacego do Poznania4.

Poznan

Witkacy nawiązuje w liście do prapremiery Metafizyki dwugłowego cielęcia, która odbyła się w Teatrze Nowym w Poznaniu 14 kwietnia 1928 – w reżyserii Wiercińskiego. Witkacy był na przedstawieniu. Do popojki po spektaklu nawiązał autor sztuki w Przedmowie do Narkotyków: „Do pewnego stopnia można by mnie uważać w pewnych okresach za nałogowego pijaka, o ile za takiego (różne są standardy – wzorce) uzna się kogoś, kto urzyna się przeciętnie raz na tydzień, potem nie pije miesiąc albo i więcej i który miał jedną jedyną w życiu pięciodniówkę (à propos pewnej premiery scenicznej – okoliczność wysoce łagodząca) i do dziesięciu trzydniówek, i który nigdy nie chlał wódy rano przy goleniu się”5.
„Okoliczność łagodzącą” też Witkacy sam wyjaśniał, w artykule Teatr przyszłości („Wiek XX” 1928, nr 8, przedruk w: S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. [Tom 9:] „Teatr” i inne pisma o teatrze. Opracował J. Degler, Warszawa 1995, s. 342): „Niedawno znowu dosłownie nie poznałem własnej sztuki w Poznaniu – zrodziła się z niej konstrukcyjna marmelada realistycznych nonsensów w interpretacji jednego reżysera. Są granice tożsamości pewnego utworu samego ze sobą, których reżyser przekroczyć nie może”.
Obecnie teatrowi patronuje Tadeusz Łomnicki. Wspaniała secesyjna fasada teatru musiała zostać odbudowana/odrestauryzowana niedawno – o czym świadczy dodatkowa data – 2001.

Wyspiańskiego 11

Witkacy pisał do żony 10 X 1931: „Wyobraź sobie – patrzę (chcę po prostu pisać dalej), a tu z drugiej strony list do Zawadzkiego. Samo przeznaczenie chciało – błagam Cię, przepisz ten list na maszynie i wyślij: Stanisław Z[awadzki], Wyspiańskiego 11”6.

Poznan Poznan

Stanisław Zawadzki7 z wykształcenia był ekonomistą8. Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Poznania. Jego syn, Sławomir9, zapamiętał, że dom rodzinny pełen był obrazów, rzeźb, antyków i książek, chętnie gościli tu przedstawiciele elity artystycznej miasta. Być może osobą, która mogła przedstawić Zawadzkiego Witkacemu, był Tadeusz Langier, pracujący od 1925 roku jako kierownik Galicyjskiego Towarzystwa Naftowego „Galicja”10.
Według relacji Sławomira Zawadzkiego mieszkanie w kamienicy przy Wyspiańskiego 11 zajmowali Zawadzcy do 1935 roku – wtedy przeprowadzili się na Szamarzewskiego 24.

Zob. więcej o Wiercińskim i Zawadzkim w tomie S.I. Witkiewicz, Listy II – tam znajdują się opublikowane i opracowane listy Witkiewicza do Wiercińskiego i Zawadzkiego.


Oprac. T. Pawlak
Warszawa 2015
Zdjęcia autora

2 Kazimierz Antoni Knobelsdorf (1896–1978) – aktor, reżyser. Od 1930 r. używał na scenie nazwiska Wilamowski. W prapremierze Metafizyki dwugłowego cielęcia zagrał księcia von zu Thurm und Parvis. Zob. Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980, t. 2, Warszawa 1994, s. 756–757.

3 Maria z Serkowskich Wiercińska (1902–1976) – aktorka, reżyser, pedagog. Poślubiła Wiercińskiego 24 lipca 1925 i używała na scenie jego nazwiska. Grała Mirabellę Parvis w Metafizyce dwugłowego cielęcia. Zob. Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980, s. 752–754.

4 S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. [Tom 18:] Listy II, wol. 1. Opracowali i przypisami opatrzyli T. Pawlak, S. Okołowicz, J. Degler, Warszawa 2014 (dalej: Listy II, wol. 1), s. 355–357 (wraz z przypisami).

5 S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. [Tom 12:] Narkotyki – Niemyte dusze. Opracowała A. Micińska, Warszawa 1993, s. 10–11.

6 S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. [Tom 20:] Listy do żony (1928–1931). Przygotowała do druku A. Micińska. Opracował i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa 2007 (dalej: Ldż II), list 528, s. 266. Pogrubienie moje – TP.

7 Stanisław Kazimierz Zawadzki (1901–1940) – ekonomista, krytyk, wydawca, przyjaciel Witkacego. W l. 1931–1932 wydawał tygodnik „Od A do Z”, w 1935 r. został dyrektorem prorządowego poznańskiego Wydawnictwa „Nowy Kurier”. Zamordowany w Katyniu. Zob. Ldż II, list 360, przypis 3 oraz A. Przybyszewska, Zawadzki, Witkacy i zapomniane czasopismo poznańskie, „Biblioteka” 2008, nr 12, s. 181–187.

8 Zawadzki pisze do Witkacego w lipcu 1931: „Spóźniłem się nieco z odpowiedzią, lecz zajęty byłem wiedzą. Kształciłem się. Przed trzema dniami otrzymałem na tutejszym uniwersytecie tytuł (sic) i dyplom magistra rerum politicarum et oeconomice” – Ldż II, list 471, s. 220 (na odwrocie list do żony).

9 Sławomir Zawadzki (ur. 1928) – harcerz Szarych Szeregów, żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie inżynier, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Syn Janiny z Janczaków Zawadzkiej (1900–1943) – harcerki, w czasie okupacji aresztowanej za działalność konspiracyjną (zginęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau), i Stanisława Zawadzkiego.

10 Tadeusz Langier (1877–1940) – fotograf, przyjaciel Witkacego. Nazwiska Langiera i Zawadzkiego pojawiają się zarówno w korespondencji Witkacego z pobytu w Poznańskiem (w liście do żony z czerwca 1929: „½ 8 w. Zawadzki autem wstępuje do Langiera i może Cię zawieźć” – Ldż II, list 360, s. 115), jak i w liście Zawadzkiego do Witkiewicza z 1939 r. – zob. Ldż II, list 374, s. 128.