Impressum / kontakt

teatr

Witkacy na scenach polskich. Programy, afisze, plakaty, zdjęcia (1921-)

Witkacy na scenach świata. Programy, afisze, plakaty, zdjęcia 
przedstawienia w Polsce i na świecie od roku 2000
publikacje o inscenizacjach dramatów Witkacego
twórcy
miscellanea

 

"Główną intencją Witkiewiczowskiego programu było właśnie pragnienie przywrócenia teatrowi jego najwyższej wartości - tej wartości, która dla współczesnych mogłaby być odpowiednikiem np. antycznej katharsis. (...) Mimo swych niepowodzeń teatralnych, Witkacy wierzył, że jego dramaty i teoria Czystej Formy dają szansę stworzenia takiego teatru - i że przyszłość to potwierdzi."

Janusz Degler, Witkacy w teatrze międzywojennym, Warszawa 1973, (s. 187)

Degler
   
 
linki ... teatr