Impressum / kontakt

S.I.Witkiewicz: Portret Bronisława Piłsudskiego

 

W książce o twórczości Witkacego „Gra ze sztuką” (1982) oraz w opracowaniu „Stanisław Ignacy Witkiewicz. Zaginione obrazy i rysunki” (1985) błędnie opisałem jeden z wczesnych jego obrazów jako portret Ernesta Jałowieckiego. Jest to jednak portret Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego, namalowany przez Witkacego w sierpniu 1912 roku. Pisali o tym Alwida A. Bajor i Tomasz Pawlak (2006). Zob. S. I. Witkiewicz, Listy II, wol. 2, cz. 2, nota Tomasza Pwlaka, Warszawa 2017, s. 403-409.
Zob. też: G. Daniłowski, Bronisław Piłsudski, etnograf polski, "Tygodnik Illustrowany", nr 10, 8. marca 1913, s. 186-187

Wojciech Sztaba, październik 2011

B.Pilsudski
S.I. Witkiewicz, Portret Bronislawa Piłsudskiego