Impressum / kontakt

S.I.Witkiewicz: Portret Bronisława Piłsudskiego

 

W książce o twórczości Witkacego „Gra ze sztuką” (1982) oraz w opracowaniu „Stanisław Ignacy Witkiewicz. Zaginione obrazy i rysunki” (1985) błędnie opisałem jeden z wczesnych jego obrazów jako portret Ernesta Jałowieckiego. Jest to jednak portret Bronisława Piłsudskiego, brata Józefa Piłsudskiego. Pisze o tym obszernie Tomasz Pawlak w cytowanym przez Alwidę A. Bajor liście, który można przeczytać w jej artykule "Broniś czy enigmatyczny Ernest?" :
http://www.magwil.lt/archiwum/2006/mww11/listop-10.htm
Zob. też: G. Daniłowski, Bronisław Piłsudski, etnograf polski, "Tygodnik Illustrowany", nr 10, 8. marca 1913, s. 186-187

Wojciech Sztaba, październik 2011

B.Pilsudski
S.I. Witkiewicz, Portret Bronislawa Piłsudskiego