Impressum / kontakt

Witkacy na świecie - przekłady

Dokumentacja kolekcji Janusza Deglera.

 

 

Światowa kariera Stanisława Ignacego Witkiewicza zaczęła się w 1963 roku od drobnych przekładów. Pierwszy go "odkrył"  Eric Veaux, młody slawista francuski, który po pobycie w Polsce (poznał wtedy Annę Micińską), opublikował w czasopismie "Pour L'Art" (nr 89-90) fragment rozprawy Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze. Niemal jednocześnie ten sam fragment, zatytułowany Un nuovo tipo di drammaturgia i poprzedzony wstępem Konstantego Puzyny, ukazał się we włoskim miesięczniku "Sipario - numerze poświęconym teatrowi polskiemu (208-209). Wkrótce potem w jugosłowiańskiej antologii Avangardna drama (Belgrad 1964) zamieszczony został przekład Petera Vujićića Wariata i zakonnicy. W 1965 r. wyszło we frankfurckim wydawnictwie Shurkamp pierwsze wydanie książkowe dramatów Witkiewicza, zawierające Kurkę Wodną oraz Wariata i zakonnicę w przekładzie Heinricha Kunstmanna. Taki był początek...

Dotąd tłumaczono teksty Witkacego na 24 języki: angielski, arabski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, japoński, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbsko-chorwacki, słowacki, słoweński, szwedzki, ukraiński, węgierski i włoski.  Przekłady dramatów, powieści, rozpraw teoretycznych i filozoficznych ukazały się w 28 krajach: Austrii, Bułgarii, Czechoslowacji, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, d. Jugosławii, Kubie, Libanie, Meksyku, d. Niemieckiej Republice Demokratycznej, Norwegii, Portugalii, d. Republice Federalnej Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowenii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, we Włoszech oraz w d. Związku Radzieckim.  Prawie we wszystkich tych krajach odbyły się premiery sztuk Witkacego (ponad 250 inscenizacji). Niniejszy dział zawierać będzie dokumentację recepcji światowej Witkacego w latach 1965-2013.           
Janusz Degler                

       
2018201720162015201420132012201120102009200720062005200420032002200120001999 199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981 1980197919781977197619751974197319721971197019691968 196719661965
       

2018

     
     

2017

     
   

2016

     
   

2015

     
Witkacy Witkacy gyubal  

2014

     
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
       

2013

     
Witkacy Witkacy Witkacy  

2012

     
Witkacy      

2011

     
Witkacy      

2010

     
Nowy Sad    

2009

     
Witkacy Witkacy Witkacy Witkacy
  • S.I.Witkiewicz, Wariat i zakonnica, czyli nie ma złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło - Ein Irrer und 'ne Nonne, will sagen Ende schlecht, alles schlecht; Tumor Mózgowicz - Tumor Hirnriss; Kurka Wodna - Das Wasserhuhn; Pragmatyści - Pragmatisten; Bezimienne dzieło - Eine Tat ohne Namen; Jan Maciej Karol Wścieklica - Jan Mathis Karl Tollwuth, w: "Wir brauchen gar kein Jenseits". Sechs Stücke. Polnisch/Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Ewa Makarczyk-Schuster und Karlheinz Schuster, München 2009, Verlag Otto Sagner. Arbeiten und Texte zur Slavistik, Band 85, s 569. Edycja dwujęzyczna. Tu: Karlheinz Schuster, Nichteuklidische Dramen, sphärische Tragödien. Einige Bemerkungen zur Rolle der Mathematik und der neueren Naturwissenschaften in Witkacys Bühnenwerk.
  • S. I. Witkiewicz, Maciej Korbowa and Bellatrix (Maciej Korbowa i Bellatrix). Translated and introduced by Daniel Gerould, New York 2009, InterMen Press. Series Axis, s.105. Tu: Daniel Gerould, Genesis of a Playwright "Maciej Korbowa and Bellatrix".
  • S.I. Witkiewicz, Ubiej etot strach (Zabij ten lęk), w: Sdiełano w Polsze, wiek - XX. Antołogija. Wybrał i pieriewioł Andriej Bazilewskij, Moskwa 2009, Wahazar. Przekład kilkudziesięciu wierszy z tomu wistość tych rzeczy jest nie z świata tego (Kraków 1977) oraz z dramatów i powieści.
  • S.I. Witkiewicz, Narkotki. Prevedla: Jana Unuk, Ljubljana 2009, LUD Śerpa, s.157.

2007

     
     

2006

     
 

2005

     
 

2004

     
Witkacy  

2003

     
   

2002

     
Witkacy

2001

     
Witkacy_PH_Lb      

2000

     
Witkacy Prosa  

1999

     
modern  

1998

     
   

1997

     
Witkacy  

1996

     

1995

     
   

1994

     
Witkacy_teoria teatru

1993

     
   

1992

     
 

1991

     
 

1990

     
     
       
2018201720162015201420132012201120102009200720062005200420032002200120001999 199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981 1980197919781977197619751974197319721971197019691968 196719661965